Önsezi ve Öngörü Hariç Tüm Ön le yapilan birleşik kelimeler ayrı yazılır

Evet sevgili dil bilgisi severler bu yazımızda sizlere basit bir tüyo vereceğiz. Birleşik kelimelerin yazımı çoğu zaman karıştırılıyor. Bunlardan birisi de ön ile yapılan birleşik kelimeler. Burada basit bir püf nokta var yani basit bir bilgi hafızanızda tutarsanız gerisi kendiliğinden gelir.   Kuralımız şu: önsezi ve öngörü kelimeleri hariç ön kelimesi ile yapılan bütün birleşik … Devamını oku

Dilbilgisi

Dilbilgisi Nedir? Dilbilgisi, ya da diğer adıyla gramer, bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip, bu yapıların kurallarını belirleyen bilim dalıdır. Türkçe dahil olmak üzere her dilin kendine özgü dilbilgisi kuralları bulunur. Bu kurallar, dilin nasıl kullanılacağını, kelimelerin cümle içinde nasıl bir araya geleceğini ve anlamın nasıl oluşturulacağını açıklar. Dilbilgisi, bir dili oluşturan seslerden … Devamını oku

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları A. Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak) Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması) Karşılaştırma Yanlışlığı Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Anlam Belirsizliği) Deyim ve Atasözü Yanlışları Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması Mantık Hataları Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak Yardımcı Eylemleri Gereksiz … Devamını oku

Absolutizm Nedir?

Edebiyat Terimi Olarak Absolutizm Edebiyat terimi olarak absolutizm, bir eserin ya da bir düşüncenin değişmez ve tartışılmaz olduğu inancını ifade eder. Bu kavram, bir eserin ya da düşüncenin belirli bir biçim, stil veya tema üzerinde sabitlendiği ve bu sabitliğin eserin genel değerini belirlediği anlamına gelir. Örneğin, bir edebi eleştirmen, bir eserin belirli bir tema veya … Devamını oku

Hikaye nedir

Hikaye (veya öykü), gerçek veya hayali olayları anlatan kısa bir edebi türdür. Genellikle düzyazı şeklinde yazılır ve romana göre daha kısa ve daha az karakter içerir. Hikayeler, belirli bir zaman ve mekanda geçen tek bir olay veya durum üzerine odaklanır ve okuyucuya yoğun bir etki bırakmayı amaçlar. Hikayenin temel unsurları şunlardır: Olay: Hikayenin merkezinde yer … Devamını oku

Ara söz ve ara cümle nedir?

Ara söz ve ara cümle, bir cümle içerisinde yer alan ve cümlenin anlam bütünlüğünü bozmadan çıkarılabilen, açıklayıcı veya tamamlayıcı bilgiler veren ifadelerdir. İkisi arasındaki temel fark, ara sözün kelime grubu veya tek bir kelime olabilmesi, ara cümlenin ise bir cümle yapısında olmasıdır. Ara Söz ve Ara Cümlelerin Özellikleri: Cümlenin Anlam Bütünlüğünü Bozmazlar: Ara söz veya … Devamını oku

Birleşik sözcükler nedir?

Birleşik sözcükler, iki veya daha fazla sözcüğün bir araya gelerek yeni bir kavramı ifade ettiği kelimelerdir. Bu sözcükler, anlam ve yazım açısından farklılık gösterebilirler. Birleşik Sözcüklerin Özellikleri: Anlam Kayması: Birleşik sözcüklerdeki kelimeler, tek başlarına sahip oldukları anlamdan farklı bir anlam kazanabilirler. Örneğin, “göz” ve “yaşı” kelimeleri birleşerek “gözyaşı” kelimesini oluşturur ve bu kelime artık gözün … Devamını oku

Basit sözcükler nedir?

Basit sözcükler, yapım eki almamış ve başka bir sözcükle birleşmemiş sözcüklerdir. Kök halinde bulunan ve anlamı herhangi bir ekle değiştirilmemiş kelimeler basit sözcük olarak kabul edilir. Basit Sözcüklerin Özellikleri: Yapım Eki Almazlar: Basit sözcükler sadece çekim eki alabilirler (çoğul eki, iyelik eki, durum eki gibi). Kök Halindedirler: Her zaman kökten türememiş halleriyle kullanılırlar. Başka Sözcükle … Devamını oku

Fiiller

Fiil (Eylem), bir işin, oluşun ya da durumun bildiren kelimelerdir. Türkçe dilbilgisinde temel ögelerden biri olan fiiller, cümleye hareket ve dinamizm katar. Fiiller, farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından gerçekleştirilebilir ve bu durumlar fiillerin çekimlenmesiyle ifade edilir. Fiillerin Özellikleri: Çekimli Olmaları: Fiiller, zaman, kip, kişi ve sayı eklerini alarak çekimlenebilirler. Bu sayede eylemin ne zaman, kim … Devamını oku

Ünlemler

Ünlem, bir duyguyu, düşünceyi, seslenmeyi veya herhangi bir durumu aniden ifade etmek için kullanılan kelime veya kelime gruplarıdır. Ünlemler, genellikle cümle başında yer alır ve ünlem işareti (!) ile biterler. Ünlem Türleri ve Örnekleri: Duygu Bildiren Ünlemler: Sevinç, üzüntü, şaşkınlık, korku, kızgınlık, acıma, beğenme gibi duyguları ifade ederler. Örnekler: Ah! Ne kadar acı bir haber! … Devamını oku